Tuyển Du học sinh qua Nhật

Tuyển Du học sinh tháng 7 và tháng 10/2016

www.DayTiengNhatBan.com làm việc trực tiếp với trường tại Nhật không qua trung tâm nào.
Phí dịch thuật và gửi hồ sơ qua Nhật là 500 USD (Không nhận bất kỳ khoản phí nào khác)
Học phí 1 năm và 6 tháng ký túc xá tương đương 160 triệu (Học viên chuyển trực tiếp cho trường bên Nhật)

Th2 29

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật