Download file tập hợp Goi N2-2016

1. Các bạn muốn vào các Nhóm cùng trình độ để nâng cao khả năng Kaiwa, Ngữ Pháp, Kanji hãy đăng ký tại đây
2. Đăng ký Kênh youtube này để được xem các Nhóm học Kaiwa và Ngữ pháp và Kanji
3. Download file tập hợp GOI N2-2016

Tiếng Nhật N3

1. 日本語総まとめN3 文法 – Soumatome N3 Bunpou
2. 日本語総まとめ N3 漢字 – Soumatome N3 Kanji
3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi

luyen nghe N5 qua video

download tài liệu tiếng Nhật N5 N4.Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5 [updated] Vì tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở mức độ sơ cấp là […]

[Học tiếng Nhật] - Tổng hợp ngữ Pháp N4

download tài liệu tiếng Nhật N4 N4.Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5 [updated] Vì tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở mức độ sơ cấp là […]

Nihongo Soumatome N3 Từ vựng tuần 1

3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi
4. 日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Choukai
5. 日本語総まとめ N3 読解 – Soumatome N3 Dokkai

luyen nghe N2

Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bạn những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2, lưu ý là bài viết này sẽ cập nhật thường xuyên mỗi khi có được tài liệu mới. Những cuốn sách ôn thi ở đây rất nổi tiếng rồi nên có lẽ là nhiều bạn đã biết rồi, gồm có :

luyen nghe N1

download tài liệu tiếng Nhật N1   N1. Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1 [updated] Dưới đây là một vài tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ […]