Bài viết mới

Dạy Tiếng Nhật Bản

Trong chuyên mục học Hán tự kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Học hán tự (Kanji) dễ dàng

Th1 13

Trong chuyên mục học mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tôi đói, tôi khát nói tiếng Nhật thế nào?

Th8 08

Trong chuyên mục học mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Có thể và không thể bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục học Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hỏi tại sao? Như thế nào bằng tiếng Nhật

Th8 08

Hỏi làm gì? Ở đâu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục học Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Giới thiệu người khác bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tự giới thiệu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics

Th3 13

Trong chuyên mục học từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: từ vựng tiếng Nhật ngành Ẩm thực “Phòng bếp”

Th2 01

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Cách dùng và chia thể “Te”

Th1 10

Trong chuyên mục Giáo trình tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Ngữ Pháp Minna no Nihongo (B1)

Th11 10

Trong chuyên mục Sổ tay từ vựng kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Các “cách biểu cảm” thú vị bằng tiếng Nhật

Th11 07

Trong chuyên mục Hán tự tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hán tự tiếng Nhật – 60 Bộ Hán tự cơ bản.

Th2 28

Trong chuyên mục Giáo trình tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng bài 20 Minna no nihongo

Th11 23

Từ vựng Minna no Nihongo Bài 19

Th11 23

Trong chuyên mục học Hán tự tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Học Kanji N5

Th9 23

Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

Th8 23

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hỏi khi nào? ai bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Các câu căn bản nhất của tiếng Nhật

Th8 08

Những câu chào hỏi thông dụng bằng tiếng Nhật

Th8 08

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật