Kiếm tiền Online bằng Youtube

Vào Link này để  ☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟

http://kiemtien.yeah1network.com/?ref=BwSBMCH4m2RxtNCx

Thể lệ chương trình:

1. Thời gian: Chương trình diễn ra từ 12PM ngày 17/10 đến hết ngày 27/10/2016
2. Đối tượng tham gia:
– Đối tác A – Là đối tác có kênh đã tham gia Yeah1 Network và giới thiệu thêm kênh mới
– Đối tác B – Là đối tác có kênh mới được giới thiệu tham gia Yeah1 Network thành công từ Kênh A

3. Điều lệ và Giải thưởng
Các đối tác tham gia chương trình khuyến mãi của Yeah1 Network sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng như sau:

Vào Link này để  ☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟

http://kiemtien.yeah1network.com/?ref=BwSBMCH4m2RxtNCx

3.1 Tặng A 3 tháng doanh thu & B nhận 3 tháng 100% (*)
– Đối tác A nhận được 3 tháng doanh thu của Yeah1 Network hưởng từ đối tác B tham gia thành công
– Đối tác B nhận được tỉ lệ chia sẻ doanh thu là 100% trong 03 tháng.
(*) Điều kiện:
– Kênh B ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nếu đối tác B unlink khỏi hệ thống trước thời hạn, Yeah1 Network được quyền giữ lại phần doanh thu chưa thanh toán của đối tác B.
– Trong trường hợp phát hiện gian lận, Yeah1 Network có quyền tạm giữ lại doanh thu để xác minh và sẽ được cộng dồn vào tháng sau nếu xác minh là không có gian lận xảy ra.

3.2 Tham gia theo nhóm & nhận mức chia sẻ cao (**)
Tham gia theo nhóm là hình thức đối tác A giới thiệu các đối tác B tham gia thành công Yeah1 Network và hưởng chung 1 tỷ lệ doanh thu cho cả nhóm. Lượt xem của nhóm được tính bằng lượt xem tăng thêm so với tháng trước của A cộng với lượt xem mới trong 30 ngày của các đối tác B.

Mức chia sẻ doanh thu được áp dụng cho cả nhóm theo:
– Tỷ lệ 75:25 nếu lượt xem của nhóm trên 5 Triệu
– Tỷ lệ 80:20 nếu lượt xem của nhóm trên 15 Triệu
– Tỷ lệ 85:15 nếu lượt xem của nhóm trên 55 Triệu
– Tỷ lệ 90:10 nếu lượt xem của nhóm trên 100 Triệu

Ngoài ra, các nhóm còn có cơ hội nhận được:
– 2 giải 99 Triệu Đồng dành cho 02 nhóm đầu tiên đạt 100 Triệu view
– 10 giải 55 Triệu Đồng dành cho 10 nhóm đầu tiên đạt 55 Triệu view
– 15 giải 15 Triệu đồng dành cho 15 nhóm đầu tiên đạt 15 Triệu view

(**) Điều kiện:
– Tỷ lệ mới được áp dụng cho tất cả các Kênh A và Kênh B trong nhóm
– Giải sẽ được trao cho đại diện nhóm. Mọi khiếu nại thắc mắc về phân chia tiền thưởng nhóm tham gia tự quyết đinh.
– Lượt xem mới của đối tác B được tính từ ngày 1/11/2016 đến ngày 30/11/2016
– Lượt xem tăng thêm của đối tác A được tính bằng lượt xem của tháng 11 trừ đi lượt xem của tháng 10

3.3 Tăng 1 triệu view, nhận 1 triệu đồng
Đối với tất cả đối tác của Yeah1 Network tham gia chương trình có view tăng mới so với tháng trước được nhận tiền theo tỷ lệ tương ứng cứ “1 Triệu view = 1 Triệu đồng”

3.4 Trong tháng 11 nếu Yeah1 Network đạt 3 tỷ view tặng 1 tỷ đồng, đạt 4 tỷ view tặng 2 tỷ đồng dành cho các đối tác tham gia chương trình

Vào Link này để  ☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟

http://kiemtien.yeah1network.com/?ref=BwSBMCH4m2RxtNCx

4. Ghi chú
– Lượt xem ( View ) là lượt xem (View) có quảng cáo được tính cho Yeah1 Network , và không tính lượt xem thuộc về bên thứ ba
– Lượt xem mới của đối tác B được tính từ ngày 1/11/2016 đến ngày 30/11/2016
– Lượt xem tăng thêm của đối tác A được tính bằng lượt xem của tháng 11 trừ đi lượt xem của tháng 10
– Sau thời gian tổng kết lượt xem, Yeah1 Network sẽ gửi email thông báo đến đối tác về thu nhập , giải thưởng , thời gian và phương thức nhận
– Thu nhập và lượt xem trong dashboard là ước tính, thu nhập và lượt xem chính xác sẽ được thông báo và gửi email đến bạn sau khi tổng kết

Vào Link này để  ☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟☟

http://kiemtien.yeah1network.com/?ref=BwSBMCH4m2RxtNCx

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều