Lịch khai giảng tháng 11

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT
TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC(90 phút/buổi)
HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC
SÁNG CHIỀU TỐI
N5 Sơ cấp 1(03/11/14) Minnanihongo I (1~6) 12 800,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30′ Thứ 2,4,6 8h~9h30′
Sơ cấp 2(03/11/14) Minnanihongo I (7~15) 12 700,000 Thứ 3,5,7 10h~11h30′
Sơ cấp 3(04/11/14) Minnanihongo I (16~25) 12 700,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30′ Thứ 3,5,7 6h~7h30′
N4 Trung cấp 1(04/11/14) Minnanihongo II (26~34) 12 700,000 Thứ 3,5,7 10h~11h30′ Thứ 3,5,7 8h~9h30′
Trung cấp 2(03/11/14) Minnanihongo II (35~42) 12 700,000 Thứ 2,4,6 2h~3h30′ Thứ 2,4,6 6h~7h30
Trung cấp 3(03/11/14) Minnanihongo II (43~50) 12 700,000 Thứ 2,4,6 4h~5h30′ Thứ 2,4,6 8h~9h30′
N3 Cao cấp 1(04/11/14) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 800,000 Thứ 3,5,7 2h~3h30′ Thứ 3,5,7 6h~7h30′
Cao cấp 2(04/11/14) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 800,000 Thứ 3,5,7 4h~5h30′ Thứ 3,5,7 8h~9h30′
N2(03/11/2014 ) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 900,000 Thứ 2,4,6 6h~7h30′
N1(03/11/2014 ) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 1,000,000 Thứ 2,4,6 8h~9h30′
TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ(04/11/14) 12 800,000 Thứ 3,5,7 6h~7h30′
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 1850 chữ(04/11/14) 12 800,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30′
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Du học tại Nhật 12 1,000,000 Thứ 2,4,6 6h~7h30′
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Tu nghiệp sinh 12 1,000,000 Thứ 2,4,6 8h~9h30′
Lớp giao tiếp trực tiếp với người Nhật 12 1,500,000 Thứ 2,4,6Lớp tối7h~8h30
Lớp gia sư theo yêu cầu 250,000/buổi

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều