download tài liệu tiếng Nhật N5

download tài liệu tiếng Nhật N5

N4.Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4-N5 [updated]

Vì tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở mức độ sơ cấp là N4 và N5 khá hiếm hoi nên hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến các bạn vài món mà mình có được. Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để chủ đề của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ. Những tài liệu hiện có bao gồm :
1. 短期マスタードリルN5 | Tanki Master Drill N5 (Book+AudioCD)
2. にほんごチャレンジ N4・N5 [かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji
3. にほんごチャレンジN4[ことば] | Nihongo Challenge N4 Kotoba
4. にほんごチャレンジ N4 [文法と読む練習]| Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu
5. 耳から覚える日本語能力試験 N4 文法トレーニング | Mimi kara Oboeru N4 Bunpou (Book+AudioCD)
6. 合格できる日本語能力試験N4・5 | Goukaku Dekiru N4 N5 (Book+Audio) (updated)

Link : http://www.mediafire.com/folder/88yt25dxzld5b/JML.JLPT.N4.N5

StudyJapanese

 

 

Link download toàn bộ từ N1,N2,N3,N4,n5

download tài liệu tiếng Nhật N1

download tài liệu tiếng Nhật N2

download tài liệu tiếng Nhật N3

download tài liệu tiếng Nhật N4

download tài liệu tiếng Nhật N5

Tài liệu Học luyện N1,N2,N3,N4,N5 bằng tiếng Việt

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều