Đăng ký để được học miễn phí tiếng Nhật

Đăng ký để được học miễn phí tiếng Nhật

Đăng ký để được học miễn phí tiếng Nhật DayTiengNhatBan.Com

Mục đích giúp được nhiều bạn học tiếng Nhật từ căn bản đến nâng cao, dù bạn ở Việt Nam hay ở Nhật bản.

đều có thể tham gia học và hỏi tự do.

Các bạn có thể Kaiwa với nhau với đúng trình độ của các Bạn.

Để tham gia vào lớp này các bạn phải làm đúng các bước sau:

Có các lớp sau: N1,N2,N3,N4,N5 Kanji N1,N2,N3,N4,N5

Bước 1: Đăng ký kênh này, Giáo viên úp bài thường xuyên

https://www.youtube.com/channel/UC3wCNn3OHFtaPZQ12QGSSyg

Bước 2: Cho các bạn khác học miễn phí cùng

Share thông tin này về Facebook để nhiều bạn học hơn

 

Bước 3: Chát với Giáo viên

Add nick skype DayTiengNhatBan để chat với giáo viên

 

Bước 4: Đăng ký

https://docs.google.com/forms/d/1-FlUDtgz4NORis0sexrUYRkBOYkA-CRRbyR_75FyrMM/viewform?edit_requested=true

 

Học tương tự thế này, trong buổi Kaiwa N4

 

Chúc các bạn học tốt

Thầy Hồ Văn Bình

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều