Ôn tập Đông Dược

ÔN TẬP ĐÔNG DƯỢC

 

Chào tất cả các bạn K9Y… Mình đã soạn cách học nhanh Đông Dược

1. Học nhanh 24 nhóm thuốc Đông Dược

 link chi tiết

2. Học nhanh tên thuốc thuộc các nhóm thuốc

Link chi tiết

3. Học chi tiết để chuẩn bị CHẠY BÀN

Chi tiết (gồm 6 clip khoảng 100 vị dùng để chạy bàn)

Mai sẽ post lên đầy đủ

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật