Cẩm nang tiếng Nhật

Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

Th8 23

Mức lương Bình Quân tại Nhật

Th8 06

Vì sức có hạn nên Khóa học miễn phí này thầy không dạy trực tiếp được cho tất cả mọi người, thầy sẽ đăng lên Clip. Các bạn xem nếu không hiểu gì có thể add nick skype DayTiengNhatBan để hỏi nhé.
Chúc các bạn học tốt.

Th7 24

Dùng trong trường hợp cần khẳng định khách quan về ý chí, nguyện vọng, nghĩa vụ. Thông thường dùng trong câu khẳng định, nếu có dùng phủ định thì cũng chỉ là trường hợp ngoại lệ ở dạng mẫu câu 「—と言えない」「—とは限らない」「—わけではない」

Th7 01

1. Cấu trúc câu dùng ために :
+) N の ために ,~
+) V ( る )ために , ~

Th7 01

Chỉ số lượng nhiều hoặc có nghĩa là quá đủ rồi. Takusan thường đi với động từ tồn tại “aru” và các động từ khác. Đồng thời có thể đi trước danh từ kèm trợ từ NO hoặc đi ở cuối câu làm vị ngữ.
Ví dụ :

Th7 01

Mỗi ngôn ngữ đều có Bảng chữ cái. Và đều khó nhớ vì nó đơn điệu, bản thân nó thì chưa có ý nghĩa, nên làm cho người ta khó nhớ. Thường để nhớ Bảng chữ cái người ta thường ghép vào Văn thơ hoặc Bài hát. Ví dụ Bảng chữ cái tiếng Anh có bài hát. ABCDEFG….

Th6 11

Phân biệt động Tha động từ và tự động từ trong tiếng Nhật

Th6 06

Cách quản lý 5S theo chuẩn của Nhật
5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc.
Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm:

Th2 20

Giao tiếp tiếng Nhật tại bệnh viện

Th1 13

Cẩm nang tiếng Nhật360 lượt xemKết quả thi JLPT tháng 12-2016 Kết quả thi JLPT N1 tháng 12-2016 https://daytiengnhatban.com/dap-an-de-thi-nang-luc-nhat-ngu-n1-thang-12-nam-2016/ Kết quả thi JLPT N2 tháng 12-2016 https://daytiengnhatban.com/dap-an-de-thi-nang-luc-nhat-ngu-n2-thang-12-nam-2016/ Kết quả thi JLPT N3 tháng 12-2016 https://daytiengnhatban.com/dap-an-de-thi-nang-luc-nhat-ngu-n3-thang-12-nam-2016/ Kết quả thi JLPT N4 tháng 12-2016 https://daytiengnhatban.com/dap-an-de-thi-nang-luc-nhat-ngu-n4-thang-12-nam-2016/ Kết quả thi JLPT N5 tháng 12-2016 https://daytiengnhatban.com/dap-an-de-thi-nang-luc-nhat-ngu-n5-thang-12-nam-2016/   Tài liệu học […]

Th12 09

[18:41:44] 3.www.DayTiengNhatBan.com: とき 時(thời): khi
[18:42:22] 3.www.DayTiengNhatBan.com: bài 20 + toki
[18:42:36] 3.www.DayTiengNhatBan.com: tính từ đuôi i + toki

Th11 20

Cẩm nang tiếng Nhật5,088 lượt xemTừ điển Katakana Japanese English KATAKANA KATAKANA ENGLISH フライト フライト (airplane) flight/ ゲート ゲート (airport, horse race starting), gate/ ホイル ホイル (aluminum) foil/ ギャラリー ギャラリー (art) gallery, spectators (at a sporting event)/ ホステス ホステス (bar) hostess/ セール セール (bargain) sale/ ストライク ストライク (baseball, bowling) strike/ シーツ シーツ (bed) sheet(s)/ スーツ […]

Th11 15

Học Hán tự hiệu quả

Nhân dịp dạy các bạn lớp sơ cấp 3 trình độ N5. Hướng dẫn các bạn cách học Hán tự hiệu quả và nhanh chóng.
Lớp gồm có:

Th10 25

Luyện nghe tiếng Nhật
từ N1-N5

Th10 05

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật