Phương pháp học “1 THẦY ~ 1 TRÒ” Với phương pháp học “1 thầy – 1 trò” 1 học viên sẽ được học trực tiếp với 1 giáo viên. Phương […]

Tham gia mỗi khóa học tại DayTiengNhatBan.com học viên sẽ được giảng dạy với giáo trình riêng và giáo trình này sẽ được gửi đến bạn trước mỗi khóa học. Giáo trình […]

DayTiengNhatBan.com – Đào tạo tiếng Nhật trực tuyến qua Skype! Nắm bắt được tầm quan trọng của tiếng Nhật trong thời đại hiện nay và xu hướng phát triển phương pháp […]