Hoc Han tu

1 円 えん まる(い) đồng yên, tròn
2 食 しょく た(べる)、く(る)、く(らう) ăn
3 三 さん み(つ)、 ba (số ba)

Học hán tự 200 kanji it net nhat

Từ điển Hán tự [kanji] Chữ Hán tự : TÂM 心 (phần 2) [kanji] Chữ Hán tự : TÂM 心 [kanji] Chữ Hán tự : DƯỢC 薬 (phần 2) [kanji] […]

Học hán tự tiếng Nhật

«miễn cưỡng» Nhật (N) nói «bất bản ý» 不本意 (ふほんい fuhoni),
còn «miễn cưỡng» 勉強 (べんきょう benkyō) của Nhật là «học» (to study).
Các trường hợp khác: an ninh 安寧 (あんねい annei) → trị an 治安 (ちあん chian)

doc chu kanji

Âm Hán Việt tận cùng bằng Ê thì âm 70% âm On tận cùng bằng -EI, 30% còn lại là –AI.
Âm Hán Việt bắt đầu bằng M thì âm On việc bắt đầu bằng M với B chia 50-50
=> On: べい、まい

Bảng chử cái katakana

10. 妹: Muội
Note: Người con gái (女) sinh ra sau(未) thì là muội (妹)
Âm Hán Việt bắt đầu bằng M thì âm On việc bắt đầu bằng M với B chia 50-50

kinh-nghiem-hoc-tieng-nhat-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau

10. 終: Chung (Kết thúc)
Note: Cuộn tơ (糸) là kết thúc của quá trình trồng dâu nuôi tằm cũng như mùa đông (冬) là kết thúc (終) của một năm.

Hoi thoai tieng Nhat ve lop hoc

2. 節: Tiết (đốt cây, thời tiết)
Note: Xuất phát từ chữ Tức (即-liền ngay/ là/ sẽ)- người ăn ở tiết tháo (卩) sẽ (即) có tiếng tốt (良)

Cách học lịch sử chữ Kanji

10. 風: Phong (Gió)
Note: Chữ Phàm (凡- thông thường) vẽ chiếc bàn (几) bình thường phải đánh dấu mới phân biệt được với những cái khác

doc chu kanji

Note: (介- Giới) – nghĩa ban đầu là người đứng giữa, khoảng giữa. Giữa (介) các mảnh ruộng (田) là đường ranh giới(界)

Hoc Han tu

9. 青: Thanh
Âm Hán Việt bắt đầu bằng TH thì 80% âm On bắt đầu bằng S, SH
Âm Hán Việt tận cùng bằng NG, NH thì có trường âm

Học hán tự tiếng Nhật

1. 特: Đặc Note: Con bò (牜) ở chùa (寺) thì khác (特) những con bò thường?! Âm Hán Việt mở đầu bằng Đ thì âm On mở đầu T […]

kanji

1. 明: Minh
Note: Mặt trời (日) và mặt trăng(月) là những vật sáng (明)
Âm Hán Việt bắt đầu bằng M thì âm On việc bắt đầu bằng M với B chia 50-50

Học hán tự 200 kanji it net nhat

1. 住: Trụ/ trú
Note: Người (亻) làm chủ (主) nơi họ cư ngụ, sinh sống (住)
Đây là trường hợp đặc biệt, âm Hán Việt mở đầu bằng TH nhưng âm On có thêm