tu dien han tu 2

浪花節 LÃNG HOA TIẾT Naniwabushi;tình cảm ướt át
流浪する LƯU LÃNG bôn ba
風浪 PHONG LÃNG sóng gió

Th8 04

催涙弾 THÔI LỆ ĐẠN,ĐÀN bom cay
熱涙 NHIỆT LỆ Giọt nước mắt nóng hổi
催涙ガス THÔI LỆ hơi cay

Th8 04

選択洗剤 TUYỂN TRẠCH TẨY TỀ bột giặt
熱硬化剤 NHIỆT NGẠNH HÓA TỀ chất làm rắn lại theo nhiệt
合成洗剤 HỢP THÀNH TẨY TỀ Thuốc tẩy tổng hợp; bột giặt tổng hợp

Th7 22

均斉 QUÂN TỀ sự cân xứng; sự cân chỉnh
一斉に NHẤT TỀ cùng một lúc; đồng thanh; đồng loạt
一斉 NHẤT TỀ cùng một lúc; đồng thanh; đồng loạt;sự đồng loạt; sự đồng thanh

Th7 22

耳鼻咽喉科 NHĨ TỴ YẾT,YẾN,Ế HẦU KHOA khoa tai mũi họng
耳鼻咽喉専門医 NHĨ TỴ YẾT,YẾN,Ế HẦU CHUYÊN MÔN I,Y người chuyên khoa tai mũi họng
耳鼻咽喉 NHĨ TỴ YẾT,YẾN,Ế HẦU tai mũi họng

Th7 22

月齢 NGUYỆT LINH tuần trăng; tháng tuổi của trẻ con; tháng tuổi
年齢順 NIÊN LINH THUẬN theo thứ tự tuổi
年齢給 NIÊN LINH CẤP Tiền lương dựa vào tuổi

Th7 22

電動歯ブラシ ĐIỆN ĐỘNG XỈ bàn chải điện
出っ歯 XUẤT XỈ răng vẩu; răng hô
入れ歯 NHẬP XỈ răng giả

Th7 22

亀甲 xxx GIÁP mai rùa
亀の肉 xxx NHỤC thịt rùa
亀の甲 xxx GIÁP đồi mồi;mai rùa

Th7 22

竜宮 LONG CUNG Long Cung
竜 LONG rồng
飛竜 PHI LONG thằn lằn bay

Th7 22

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật