[Hán tự tiếng Nhật] – Thành ngữ 3, 4 chữ hán tự tiếng Việt

Cụm từ 3, 4 chữ Hán trong tiếng Việt

bất tỉnh nhân sự (不醒人事) = 卒倒して周りの事を全く認識できない

vô hình trung (無形中) = 知らずのうちに

ý trung nhân (意中人) = 意中の人

vạn sự như ý (万事如意) = すべての事が思い通りになる

an khang thịnh vượng (安康盛旺) = 平安で健康であり旺盛している

công thành danh toại (功成名遂) =  成功する、出世する

vinh quy bái tổ (栄帰拝祖) = 成功・出世して祖先を礼拝するために故郷へ帰る

nhân tình thế thái 人情世態

hồng nhan bạc mệnh 紅顔薄命

danh bất hư truyền 名不虚伝

hào hoa phong nhã 豪華風雅

nhất dạ đế vương 一夜帝王

đệ nhất thiên hạ 第一天下

hữu danh vô thực 有名無実

long tranh hổ đấu 竜争虎闘

mã đáo thành công 馬到成功

quốc kế dân sinh 国計民生

nhàn cư vi bất thiện = 怠惰は諸悪の根源だ

dục tốc bất đạt 欲速不達

bất chiến tự nhiên thành 不戦自然成

hữu xạ tự nhiên hương 有麝自然香 = 麝があれば自然に香る、才能があれば自然に広く知られる

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật