Lịch khai giảng

Tổng Khai Giảng Ngày 14-11-2017

 Theo phương pháp Phản xạ -> Hiệu quả cao nhất


TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT
TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC(60 phút/buổi)
HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC
SÁNG CHIỀU TỐI
N5 Sơ cấp 1 Minnanihongo I 12 700,000 Thứ 2,4,6 6h~7h’
Sơ cấp 2 Minnanihongo I 12 700,000  Thứ 2,4,6 6h~7h’
Sơ cấp 3 Minnanihongo I 12 700,000  Thứ 2,4,6 8h~9h’
LỚP CẤP TỐC N5 Hết 25 bài Minna  2 tháng  2,000,000 Thứ 246   6h~7h
N4 Trung cấp 1 Minnanihongo II 12 700,000 Thứ 3,5,7 6h~7h’
Trung cấp 2 Minnanihongo II 12 700,000  Thứ 2,4,6 6h~7h’
Trung cấp 3 Minnanihongo II 12 700,000 Thứ 2,4,6 6h~7h’
LỚP CẤP TỐC N4 Hết 25 bài Minna  2 tháng  2,000,000 Thứ 357 6h~7h
N3 Cao cấp  Soumatome N3 12 800,000
Ôn Luyện N4 Dạy Tiếng Nhật Bản 12  800,000 Thứ 3,5,7 7h~8h’
Ôn Luyện N3 Soumatome N3 12 800,000 Thứ 2,4,6 8h~9h
TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 1,000 chữ 10 800,000 Thời gian linh động
Từ vựng chuyên ngành Kế toán, Kinh tế.. 12 liên hệ
 Thời gian linh động    
Từ vựng chuyên ngành IT, kỹ thuật khác… 12 liên hệ  Thời gian linh động
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Tu nghiệp sinh, Đang du học 12 1,200,000 Thời gian linh động
Lớp giao tiếp N5,N4 12  800,000 Thời gian linh động
Lớp gia sư theo yêu cầu 150,000/buổi 60′ (tối thiểu 5 buổi)

Đăng ký học:

  1. Hotline: 0913 422 055 – Skype: daytiengnhatban

Tham khảo hướng dẫn học: http://daytiengnhatban.com/huong-dan

Hướng dẫn thanh toán: http://daytiengnhatban.com/huong-dan-thanh-toan-hoc-phi

Dạy Tiếng Nhật Bản