Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ Lớp học buổi sáng: Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi Học phí: 800,000 VNĐ Ngày học trong tuần: Thứ 2 – […]

Trình độ N5 Lớp học:  Sơ cấp 1 Giáo trình: Minnanihongo I Thời gian học (90 phút/buổi) : 12 buổi Học phí (VNĐ):  700,000 Lớp học:  Sơ cấp 2 Giáo trình: Minnanihongo […]