Untitled

Nhóm Kaiwa Miễn phí bằng Skype  Chào tất cả các bạn từ N1~N5 Với mong muốn tham gia lớp nhóm Hội thoại (Kaiwa) thì hãy đăng ký tại Nick Skype: […]

lich-khai-giang

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC(90 phút/buổi) HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC SÁNG CHIỀU TỐI N5 Sơ cấp 1(03/01/15) Minnanihongo I 12 700,000 […]

lich-khai-giang

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC(90 phút/buổi) HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC SÁNG CHIỀU TỐI N5 Sơ cấp 1(03/11/14) Minnanihongo I (1~6) 12 […]