trợ từ と ~ : với (ngữ pháp n5)

Giải thích:
Chùng ta dùng trợ từ 「と」để biệu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật) cùng thực hiện một
hành động.
Ví dụ:
公園に友達と散歩します。Tôi đi dạo với bạn
同僚 とアメリカへ出張 します。Tôi đi công tác ở Mỹ cùng với đồng nghiệp
Chú ý:
Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng 「ひとりで」.
Trường hợp này không dùng trợ từ
「と」ひとりでスーパーへ行きます。Tôi đi siêu thị một mình
Ngữ pháp n5
22:39:40, 08-04-2016
2626 Lượt xem