[Hán việt- Hán tự]: Chữ NGỌ

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NGỌ THỤY ngủ trưa; giấc ngủ trưa
NGỌ HẬU vào buổi chiều; sau 12 giờ trưa; buổi chiều; chiều
NGỌ NIÊN năm Ngọ; tuổi ngựa
前中 NGỌ TIỀN TRUNG cả buổi sáng; suốt buổi sáng; suốt sáng; trong vòng buổi sáng; vào buổi sáng
NGỌ TIỀN buổi sáng; vào buổi sáng; sáng
NGỌ Ngọ (chi)
CHÍNH NGỌ buổi trưa; giữa ngày; ban trưa
ĐÌNH NGỌ Buổi trưa
BÍNH NGỌ năm Bính Ngọ
今日の KIM NHẬT NGỌ HẬU chiều nay
2457 Lượt xem