Minano Nihongo Bài 26: từ vựng

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Từ vựng bài 26

I / 言葉(ことば) : Từ vựng

 Học tiếng Nhật qua giáo Trình Minano Nihongo

 

22:29:09, 11-11-2014
10697 Lượt xem