Minano Nihongo Bài 28: Từ vựng

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Từ vựng bài 28

 言葉(ことば) : Từ vựng

Học tiếng Nhật qua Giáo trình Minano Nihongo

4691 Lượt xem