[Tính từ tiếng Nhật] – Các tính từ đối nghĩa thường gặp

Học tiếng Nhật – Các tính từ  đối nghĩa thường gặp trong tiếng Nhật

 

Dạy tiếng Nhật Bản

10298 Lượt xem