Hán tự : SINH 牲

Hán tự : SINH 牲

Từ hánÂm hán việtNghĩa
HY SINH GIẢnạn nhân
となるHY SINHhy sinh;sa cơ
HY SINHsự hy sinh; phẩm chất biết hy sinh
原爆犠NGUYÊN BỘC,BẠO HY SINH GIẢnạn nhân của bom nguyên tử
一身を犠にするNHẤT THÂN HY SINHxả thân

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật