Phân tích chữ Hán tự dễ dàng

Phân tích chữ Hán tự dễ dàng

1000 Chữ Hán (Phần 3) từ 201 đến 300

STTHán tựHán việtÂm onTiếng Việt
201đểteiđáy
202đệdaiđệ nhất, đệ nhị
203diIdi chuyển, di động
204dii, yuisót lại, di tích, di ngôn, di vật
205Idĩ tiền, dĩ vãng
206dịIdị bản, dị tộc, dị giáo
207dị, dịchi, ekidễ, dịch chuyển
208địachi, jithổ địa, địa đạo
209dịchekiga
210dịcheki, yakuchức vụ, nô dịch
211dịchyakuthông dịch, phiên dịch
212đíchtekimục đích, đích thực
213điếmtencửa hàng, tửu điếm
214điểmtenđiểm số, điểm hỏa
215diễnendiễn viên, biểu diễn, diễn giả
216diệnmenphản diện, chính diện
217điềndenđiền viên, tá điền
218điểntencổ điển, điển tích
219殿điệnden, tencung điện
220điệndenphát điện, điện lực
221diệpyoolá, lạc diệp, hồng diệp
222diệuyoongày trong tuần
223điềujoođiều khoản, điều kiện
224điểuchoochim chóc
225調điều, điệuchoođiều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu
226đinhtei, choo<số đếm>
227đinhchookhu phố
228đìnhteiđình chỉ
229đìnhteitriều đình, gia đình
230địnhtei, joothiết định, quyết định, định mệnh
231doyu, yuu, yuitự do, lí do
232đôto, tsuđô thị, đô thành
233đồzu, tobản đồ, đồ án, địa đồ
234đồtomôn đồ, đồ đệ
235đồtotiền đồ
236độtođi qua, truyền tay
237độdo, to, takumức độ, quá độ, độ lượng
238đoantanđầu đoạn
239đoàndan, tonđoàn kết, đoàn đội
240đoảntanđoản mệnh, sở đoản
241đoạndangiai đoạn
242đoạn, đoándanphán đoán, đoạn tuyệt
243doanheidoanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại
244đoạtdatsuchiếm đoạt
245đốctokugiám đốc, đôn đốc
246độcdokucô độc, đơn độc
247độcdoku, toku, toođộc giả, độc thư
248đốitai, tsuiđối diện, phản đối, đối với
249đớitainhiệt đới, ôn đới
250độitaiđội ngũ, quân đội
251đơntancô đơn, đơn độc, đơn chiếc
252đôngtoophía đông
253đồngdoođồng nhất, tương đồng
254độngdoolao động
255độngdoohoạt động, chuyển động
256độttotsuđột phá, đột nhiên
257duyudầu
258duyuu, yudu hí, du lịch
259yothặng dư, dư dật
260dụyuugiàu sang
261dụyuudụ dỗ
262dựyodự đoán, dự báo
263dựyogửi
264dữ, dựyocấp dữ, tham dự
265dụcikugiáo dục, dưỡng dục
266dụcyokudục vọng
267đứctokuđạo đức
268dungyuutan chảy, dung hòa, dung hợp
269dungyoodung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận
270dụngyoosử dụng, dụng cụ, công dụng
271dượcyakuthuốc
272dượcyakunhảy lên
273dươngyoođại dương, tây dương
274dươngyoothái dương
275dưỡngyoodưỡng dục
276đườngdoothực đường, thiên đường
277đương, đángtoochính đáng; đương thời, tương đương
278duyIsợi dây
279duyênentrì hoãn
280giakatăng gia, gia giảm
281giaka, kegia đình, chuyên gia
282giákagiá cả, vô giá, giá trị
283giảshahọc giả, tác giả
284giáckakucảm giác, giác ngộ
285giáckakutam giác, tứ giác
286giaikaigiai cấp, giai tầng
287giảikai, gegiải quyết, giải thể, giải thích
288giảmgengia giảm, giảm
289giam, giámkangiam cấm; giám đốc, giám sát
290giankan, kentrung gian, không gian
291giảnkanđơn giản
292giangkootrường giang, giang hồ
293giảngkoogiảng đường, giảng bài
294giáng, hàngkoogiáng trần; đầu hàng
295giaokoogiao hảo, giao hoán
296giáokyoogiáo dục, giáo viên
297giớikaiở giữa, môi giới, giới thiệu
298giớikaithế giới, giới hạn, địa giới
299giớiđưa đến
300kacái gì, hà cớ

Xem tiếp phần 4: https://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-4-tu-301-den-400

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật