Lịch khai giảng tháng 1-2015

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT
TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC(90 phút/buổi)
HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC
SÁNG CHIỀU TỐI
N5 Sơ cấp 1(03/01/15) Minnanihongo I 12 700,000 T7, CN      8h~10h
Sơ cấp 2(02/01/15) Minnanihongo I 12 700,000 T7, CN      4h~6h
Sơ cấp 3(01/01/15) Minnanihongo I 12 700,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30′  Thứ 2,4,6 6h~7h30′
N4 Trung cấp 1(01/01/15) Minnanihongo II 12 700,000 Thứ 3,5,7 10h~11h30′ Thứ 3,5,7 6h~7h30′
Trung cấp 2(01/01/15) Minnanihongo II 12 700,000
Trung cấp 3(01/01/15) Minnanihongo II 12 700,000 Thứ 2,4,6 8h~9h30′
N3 Cao cấp 1(01/01/15) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 800,000
Cao cấp 2(01/01/15) Dạy Tiếng Nhật Bản 12 800,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30′
Ôn Luyện N4 Dạy Tiếng Nhật Bản  700,000 Thứ 2,4,6 8h~9h30
Ôn Luyện N3 Dạy Tiếng Nhật Bản 800,000 Thứ 3,5,7 8h~9h30
TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ(01/01/15) 8 700,000  Thứ 7,CN 10h~12h
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 1850 chữ(01/01/15) 8 700,000  Thứ 7,CN 2h~4h
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Du học tại Nhật 12 1,000,000  Thời gian linh động
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Tu nghiệp sinh 12 1,000,000 Thời gian linh động
Lớp giao tiếp trực tiếp với người Nhật
Lớp gia sư theo yêu cầu 250,000/buổi
21:39:39, 25-12-2014
186 Lượt xem