Minnano Nihongo Bài 27: Từ vựng

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Từ vựng bài 27

 言葉(ことば) : Từ vựng

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

23:49:12, 11-11-2014
5801 Lượt xem