Tính từ tiếng Nhật: Tính từ đuôi “~な”

Tính từ tiếng Nhật: Tính từ đuôi “~な”

Dạy tiếng Nhật Bản

3472 Lượt xem