Tính từ tiếng Nhật: Tính từ đuôi “~な”

Tính từ tiếng Nhật: Tính từ đuôi “~な”

Dạy tiếng Nhật Bản

09:08:10, 19-08-2014
4703 Lượt xem