Tính từ tiếng Nhật: Tính từ ngắn đuôi “~い”

Tính từ tiếng Nhật

  Dạy Tiếng Nhật Bản

5655 Lượt xem