Tính từ tiếng Nhật: Tính từ ngắn đuôi “~い” | Dạy Tiếng Nhật Bản

Tính từ tiếng Nhật: Tính từ ngắn đuôi “~い”

Tính từ tiếng Nhật

  Dạy Tiếng Nhật Bản

5296 Lượt xem