Tính từ tiếng Nhật: Tính từ ngắn đuôi “~い”

Tính từ tiếng Nhật

  Dạy Tiếng Nhật Bản

08:38:50, 19-08-2014
6372 Lượt xem