Từ vựng “Các từ ghép, đi kèm với: 気”

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng tiếng Nhật “CÁC TỪ GHÉP, ĐI KÈM VỚI : 気”

 


 

Học tiếng Nhật Bản

16:29:49, 16-11-2014
7479 Lượt xem