Từ vựng “Thời gian”

Thứ: ようび

 Ngày: にち

 Tháng: がつ

 Giờ: じ

 Phút: ぷん

Dạy tiếng Nhật Bản

3093 Lượt xem