Từ vựng “Thời gian”

Thứ: ようび

 Ngày: にち

 Tháng: がつ

 Giờ: じ

 Phút: ぷん

Dạy tiếng Nhật Bản

15:15:25, 04-09-2014
3635 Lượt xem