[Từ vựng tiếng Nhật] – Chủ đề “Người”

Học tiếng Nhật – Từ vựng tiếng Nhật chủ đề “Người”

Tôi 私watashi
Tôi và bạn 私とあなたwatashi to anata
Chúng tôi 私達watashi tachi
Anh ấy 彼kare
Anh ấy và cô ấy 彼と彼女kare to kanojo
Hai người bọn họ 彼らkarera
Người đàn ông 男性dansei
Người đàn bà 女性josei
Đứa trẻ con 子供kodomo
Một gia đình 家族kazoku
Gia đình của tôi 私の家族watashi no kazoku
Gia đình của tôi đang ở đây. 私の家族はここにいます。watashi no kazoku ha koko ni i masu
Tôi ở đây. 私はここにいます。watashi ha koko ni i masu
Bạn ở đây. あなたはここにいます。anata ha koko ni i masu
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. 彼はここにいます。そして彼女はここにいます。kare ha koko ni i masu soshite kanojo ha koko ni i masu
Chúng tôi ở đây. 私達はここにいます。watashi tachi ha koko ni i masu
Các bạn ở đây. あなた達はここにいます。anata tachi ha koko ni i masu
Họ ở đây hết. 彼らは皆ここにいます。karera ha mina koko ni i masu

 

Học tiếng Nhật Bản

16:00:13, 28-12-2014
4174 Lượt xem