[Hán tự tiếng Nhật] – 500 chữ kanji thông dụng nhất

Học tiếng Nhật Bản – Hán tự tiếng Nhật “500 chữ kanji thông dụng nhất”

Kanji   Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép & On-reading

 

Học tiếng Nhật Bản

09:00:35, 14-01-2015
12300 Lượt xem