[Tiếng Nhật giao tiếp] – Những câu “Tỏ tình” ngọt ngào trong tình yêu!

BÀY TỎ

ĐÁP LẠI

MỘT SỐ CÂU KHÁC

Hỗ trợ học Hán Tự

10:30:12, 30-12-2014
2042 Lượt xem