[Tiếng Nhật qua video] – Bài hát: Kara Kaze no Kioku Ký ức của gió Anri Kumaki

Học tiếng Nhật qua bài hát Kara Kaze no Kioku Ký ức của gió Anri Kumaki 

08:15:21, 15-01-2015
5634 Lượt xem