Nguyên tắc “trật tự từ trong câu” tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Cấu trúc “Trật tự từ trong câu” tiếng Nhật

 

I.Câu Tiếng Nhật

-Các câu “Chử ngữ – Tân ngữ – Động từ”
+Tiếng Nhật là một ngôn ngữ “Chử ngữ – Tân ngữ – Động từ” .Như vậy trong 1 câu thông thường, Chủ ngữ đứng trước, kế đến là tân ngữ rồi cuối cùng là động từ.Loại trật tự từ này dành cho câu đôi khi ám chỉ đến bởi các chữ viết tắt SOV (S la chữ ngữ O là tân ngữ V là động từ)
Ví dụ :

II. Chủ Ngữ Và Vị Ngữ

Lời khuyên 

*Các câu tiếng Nhật có thẻ có một chủ ngữ or một chủ đề, nhưng chúng phải có vị ngữ.(Chủ ngữ được theo sau bởi tiểu từ  ga và chủ đề được theo sau bởi tiểu từ wa).

*Vị ngữ là phàn cốt lõi của câu trong tiếng Nhật. Nó đứng ở cuối câu  và nó phải là một động từ hoặc một hình thức động từ có thể là danh từ + hệ từ hoặc một tính từ  gốc động từ.

Ví dụ:
Chủ ngữ Hoặc chủ đề | Vị ngữ(đông từ; danh từ + hệ từ; Tính từ gốc động từ)

*Ngoài chủ ngữ hoặc chủ đề, dĩ nhiên có thể có các thành tố khác trong câu – tân ngữ, tân ngữ gián tiếp, trạng từ v..v…Chúng đứng trước vị ngữ và không được xem là thành phần của nó.

Hai nguyên tắc vẫn dùng đối với trật tự từ trong một câu tiếng Nhật:

Ngoại trừ hai điều này ra các trật tự từ không cứng nhắc nên các bạn không phải lo. Chủ ngữ hoặc chủ đề thường đứng trước, mặc dù mọi trạng từ chỉ thời gian có thẻ đứng trước nó hoặc theo sau nó. Các cụm từ chỉ thời gian thường đứng trước các cụm từ chỉ nơi chốn. Hầu hết các từ bổ nghĩa đều đứng trước các từ chúng bổ nghĩa.

Ví dụ : 

 Ví dụ:

III. Các câu không hoàn chỉnh

-Trong hầu hết các ngôn ngữ, các từ vốn có thể được hiểu hoặc ngụ ý từ cảnh của tình huống đều có thể được bỏ qua trong một câu.

-Trong tiếng Nhật,đó là chủ ngữ hoặc chủ đề được bỏ qua, chứ không phải là vị ngữ.Nếu tình huống rõ ràng mà không có chủ ngữ hoặc vị ngữ, thì tiếng Nhật có khuynh hướng bỏ đi

Ví dụ :

Chúng ta hãy thử so sánh với tiếng Anh ,câu hỏi trên tiếng Anh trả lời với danh từ: A book

Trong tiếng Nhật, hệ từ, hoặc dộng từ (to be) cũng được cần đến.Hãy nhớ rằng một câu tiếng Nhật hoàn chỉnh thì bắt buộc phải có vị ngữ, hoặc một số hình thức động từ.
Chú ý:
Mặc dù về mặt ngữ pháp câu này đúng, nhưng người Nhật thich bỏ qua chủ ngữ vốn dĩ nó đã quá rõ ràng từ ngữ cảnh.
Ví dụ:

Theo một ý nghĩa nào đó, những câu này không hoàn chỉnh đối với chúng ta nhưng còn đối với người Nhật nó khá là hoàn chỉnh

 

Học tiếng Nhật Bản

17:58:39, 11-11-2014
29145 Lượt xem