[Tiếng Nhật qua video] – Bài hát “Sayonara no Natsu ~kokuriko zaka kara “

Học tiếng Nhật qua bài hát “Sayonara no Natsu ~kokuriko zaka kara ”

Dạy Tiếng Nhật Bản

08:20:12, 15-01-2015
3737 Lượt xem