Hội thoai tiêng Nhật du lich Tokyo

象牙の塔 TƯỢNG NHA THÁP tháp ngà
象牙 TƯỢNG NHA ngà;ngà voi
匈牙利 HUNG NHA LỢI Hungary

Basic Korean Sentences

犠性にする HY TÍNH,TÁNH xả
原爆犠牲者 NGUYÊN BỘC,BẠO HY SINH GIẢ nạn nhân của bom nguyên tử
一身を犠牲にする NHẤT THÂN HY SINH xả thân

Hoi thoai tieng Nhat ve lop hoc

特効がある ĐẶC HIỆU linh nghiệm
特別委任 ĐẶC BIỆT ỦY NHIỆM đặc nhiệm
特典 ĐẶC ĐIỂN đặc quyền;sự ưu đãi đặc biệt

hoi thoai

犠牲者 HY SINH GIẢ nạn nhân
犠牲となる HY SINH hy sinh;sa cơ
犠牲 HY SINH sự hy sinh; phẩm chất biết hy sinh

họi thoai tieng nhat lo hen

牧羊者 MỤC DƯƠNG GIẢ người chăn cừu
牧畜業 MỤC SÚC NGHIỆP nghề chăn nuôi
牧畜 MỤC SÚC sự chăn nuôi

hoi thoai ve gia dinh

長尺重量貨物 TRƯỜNG,TRƯỢNG XÍCH TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG HÓA VẬT hàng quá dài quá nặng
葬儀の供え物を供える TÀNG NGHI CUNG VẬT CUNG phúng;phúng điếu;phúng viếng

Hoc Han tu

水牛 THỦY NGƯU trâu; con trâu
小牛 TIỂU NGƯU con bê; thịt bê; bê
子牛の肉 TỬ,TÝ NGƯU NHỤC thịt bê;thịt bò con

chu han

穀物スペース CỐC VẬT dung tích chở hạt
穀物 CỐC VẬT ngũ cốc
穀倉 CỐC THƯƠNG kho ngũ cốc

blogger-image-225961046

殺害する SÁT HẠI giết;giết hại;hạ thủ;sát phạt
殺害 SÁT HẠI sát hại;sự sát hại
殺到する SÁT ĐÁO ào ạt; đổ xô; tràn đầy; tràn ngập;chen lấn

fushimi inari taisha

一段 NHẤT ĐOẠN hơn rất nhiều; hơn một bậc
値段表 TRỊ ĐOẠN BIỂU bảng giá
階段を降りる GIAI ĐOẠN GIÁNG,HÀNG xuống thang gác

vườn thông thoáng

殴る ẨU đánh
殴り込み ẨU VÀO cuộc tấn công bất ngờ; cuộc đột kích
殴り殺す ẨU SÁT đánh chết

hoi thoai tieng nhat

歓楽街 HOAN NHẠC,LẠC NHAI khu phố vui chơi; hộp đêm; khu vui chơi
哀歓 AI HOAN Nỗi buồn và niềm vui; vui buồn
合歓木 HỢP HOAN MỘC Cây bông gòn

từ vựng tiếng Nhật đặc điểm và vùng địa lý

歎願する THÁN NGUYỆN van xin
歎き THÁN Nỗi đau
慨歎 KHÁI THÁN lời than vãn; lời than thở; sự than vãn; sự than thở; than vãn; than thở

trà đạo nhật bản

歌舞監督 CA VŨ GIÁM ĐỐC đạo diễn
歌舞伎 CA VŨ KỸ ca vũ kịch; Kabuki; kịch kabuki
歌舞 CA VŨ ca múa;ca vũ

phap

落款 LẠC KHOAN sự ký và đóng dấu; chữ ký
定款 ĐỊNH KHOAN điều lệ
約款修整 ƯỚC KHOAN TU CHỈNH sửa đổi điều khoản

vườn trong nhà

東欧諸国 ĐÔNG ÂU CHƯ QUỐC các nước Đông Âu
東欧 ĐÔNG ÂU Đông Âu
日欧 NHẬT ÂU Nhật Bản và Châu Âu

vườn với đồi dốc

欠席届け KHIẾM TỊCH GIỚI đơn xin nghỉ phép; đơn xin nghỉ học
欠ける KHIẾM khuyết;thiếu
欠席届 KHIẾM TỊCH GIỚI giấy xin nghỉ phép

từ vựng tiếng Nhật về giao thông

天皇旗 THIÊN HOÀNG KỲ lá cờ của vua
星条旗 TINH ĐIỀU KỲ sao và vạch quân hàm
五輪旗 NGŨ LUÂN KỲ cờ Ôlimpic