Chữ Kanji trong tiếng Nhật (301-350)

Học tiếng Nhật Bản – Học Kanji tiếng Nhật (từ 301-350)

301 能noo ..năng năng lực, tài năng 
302 有yuu, u ..hữu sở hữu, hữu hạn 
303 町choo ..đinh khu phố 
304 沢taku ..trạch đầm lầy 
305 球kyuu ..cầu quả cầu, địa cầu 
306 石seki, shaku, koku ..thạch đá, thạch anh, bảo thạch 
307 義gi ..nghĩa ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa 
308 由yu, yuu, yui ..do tự do, lí do 
309 再sai, sa ..tái lại, tái phát 
310 営ei ..doanh doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại
311 両ryoo ..lưỡng hai, lưỡng quốc 
312 神shin, jin …thần thần, thần thánh, thần dược 
313 比hi ..tỉ so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ 
314 容yoo .. dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận 
315 規ki ..quy quy tắc, quy luật 
316 送soo ..tống tiễn, tống tiễn, tống đạt 
317 消shoo ..tiêu tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất 
318 銀gin ..ngân ngân hàng, ngân lượng, kim ngân 
319 状joo ..trạng tình trạng, trạng thái, cáo trạng 
320 輸yu ..thâu thâu nhập, thâu xuất
321 研ken ..nghiên mài, nghiên cứu 
322 談dan ..đàm hội đàm, đàm thoại 
323 説setsu, zei ..thuyết tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết 
324 常joo ..thường bình thường, thông thường 
325 応oo ..ứng đáp ứng, ứng đối, phản ứng 
326 空kuu ..không không khí, hư không, hàng không 
327 夫fu, fuu ..phu trượng phu, phu phụ 
328 争soo ..tranh đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh 
329 身shin ..thân thân thể, thân phận 
330 優yuu ..ưu ưu việt, ưu thế, ưu tiên
331 違I ..vi vi phạm, tương vi 
332 護go ..hộ bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ 
333 店ten ..điếm cửa hàng, tửu điếm 
334 土do, to ..thổ thổ địa, thổ công 
335 率sotsu, ritsu ..suất thống suất, xác suất, tỉ lệ suất 
336 士shi ..sĩ chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ 
337 算san ..toán tính toán, kế toán, toán học 
338 育iku ..dục giáo dục, dưỡng dục 
339 配hai ..phối phân phối, chi phối, phối ngẫu 
340 術jutsu ..thuật kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật
341 商shoo ..thương thương mại, thương số 
342 収shuu ..thu thu nhập, thu nhận, thu hoạch 
343 武bu, mu ..vũ vũ trang, vũ lực 
344 州shuu ..châu tỉnh, bang, châu lục 
345 導doo ..đạo dẫn đường, chỉ đạo 
346 農noo ..nông nông nghiệp, nông thôn, nông dân 
347 構koo ..cấu cấu tạo, cấu thành, cơ cấu 
348 疑gi ..nghi nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi 
349 残zan ..tàn tàn dư, tàn tích, tàn đảng 
350 与yo ..dữ, dự cấp dữ, tham dự

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật