Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt

14.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

– Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

15. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.

– Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

16. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

– Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

23:58:48, 18-02-2015
2880 Lượt xem