Ngữ pháp: Càng Càng

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Ngữ pháp: Càng Càng

 

Mẫu câu:

① 相撲では、太っているほど有利だ
Sumo thì càng béo càng có lợi

② 値段が高いほど品物がいいとは限らない
Không hẳn cứ giá cao thì hàng tốt đâu

③ 推理小説は複雑なほど面白い
Tiểu thuyết trinh thám thì càng phức tạp càng hấp dẫn

Học tiếng Nhật

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật