[Ngữ pháp tiếng Nhật] – Hán tự N3 (101 – 150)

[Ngữ pháp tiếng Nhật] – Hán tự N3 (101 – 150)

101 寒 … hàn … カン サム. … … lạnh 
102 限 … hạn … ゲン … かぎ.る かぎ.り -かぎ.り … giới hạn, hữu hạn, hạn độ 
103 降 … hàng … コウ ゴ クダ. … お.りる お.ろす ふ.る ふ.り くだ.る … giáng trần; 
đầu hàng 
104 幸 … hạnh … コウ シアワ. … さいわ.い さち … hạnh phúc, hạnh vận 
105 号 … hào … ゴウ … さけ.ぶ よびな … phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu 
106 好 … hảo … コウ イ. … この.む す.く よ.い … hữu hảo; hiếu sắc 
107 吸 … hấp … キュウ … す.う … hô hấp, hấp thu 
108 候 … hậu … コウ … そうろう … mùa, khí hậu, thời hậu 
109 係 … hệ … ケイ … かか.る かかり -がかり かか.わる … quan hệ, hệ số 
110 喜 … hỉ … キ ヨロコ.バ … よろこ.ぶ … vui
111 険 … hiểm … ケン … けわ.しい … nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác 
112 現 … hiện … ゲン アラワ. … あらわ.れる … xuất hiện, hiện tại, hiện tượng,
 hiện hình 
113 形 … hình … ケイ ギョウ ナ … かた -がた かたち … hình thức, hình hài, định 
114 呼 … hô … コ ヨ. … … gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào 
115 互 … hỗ … ゴ … たが.い かたみ.に … tương hỗ
116 化 … hóa … カ ケ … ば.ける ば.かす ふ.ける け.する … biến hóa 
117 和 … hòa … ワ オ カ ナゴ.ヤ … やわ.らぐ やわ.らげる なご.む … hòa bình, tổng
 hòa, điều hòa 
118 完 … hoàn … カン … … hoàn thành, hoàn toàn 
119 横 … hoành … オウ … よこ … tung hoành, hoành độ, hoành hành 
120 活 … hoạt … カツ … い.きる い.かす い.ける … hoạt động, sinh hoạt
121 絵 … hội … カイ エ … … hội họa 
122 回 … hồi … カイ エ … まわ.る -まわ.る -まわ.り まわ.す -まわ.す まわ.し- -まわ.
し もとお.る か.える … vu hồi, chương hồi 
123 婚 … hôn … コン … … kết hôn, hôn nhân 
124 合 … hợp … ゴウ ガッ カッ -ア.ワセ … あ.う -あ.う あ.い あい- -あ.い -あい あ.
わす あ.わせる … thích hợp, hội họp, hợp lí 
125 許 … hứa … キョ … ゆる.す もと … cho phép, hứa khả 
126 向 … hướng … コウ ムカ. … む.く む.い -む.き む.ける -む.け む.かう む.かい 
む.こう む.こう- むこ … hướng thượng, phương hướng 
127 刻 … khắc … コク … きざ.む きざ.み … thời khắc 
128 客 … khách … キャク カク … … hành khách, thực khách 
129 欠 … khiếm … … あくび … khiếm khuyết 
130 苦 … khổ … ク … くる.しい -ぐる.しい くる.しむ くる.しめる にが.い にが.る … khổ 
cực, cùng khổ
131 科 … khoa … … … khoa học, chuyên khoa 
132 困 … khốn … コン … こま.る … khốn cùng 
133 曲 … khúc … キョク マ.ゲ … ま.がる … ca khúc 
134 恐 …khủng … キョウ … おそ.れる おそ.る おそ.ろしい こわ.い こわ.がる … khủng 
bố, khủng hoảng 
135 幾 … ki … キ イク. … いく- いく.つ … hình học 
136 記 … kí … キ シル. … … thư kí, kí sự, kí ức 
137 寄 … kí … キ ヨ.セ … よ.る -よ.り … kí gửi, kí sinh 
138 期 … kì … キ ゴ … … thời kì, kì hạn 
139 示 … kì … ジ シ … しめ.す … biểu thị 
140 件 … kiện … ケン … くだん … điều kiện, sự kiện, bưu kiện
141 経 … kinh … ケイ キョウ ノ … へ.る た.つ たていと はか.る … kinh tế, sách kinh,
 kinh độ 
142 落 … lạc … ラク オ.ト … お.ちる お.ち … rơi, lạc hạ, trụy lạc 
143 頼 … lại … ライ タヨ. … たの.む たの.もしい … ỷ lại 
144 両 … lạng … リョウ フタ … てる … hai, lưỡng quốc 
145 冷 … lãnh … レイ … つめ.たい ひ.える ひ.や ひ.ややか ひ.やす ひ.やかす 
さ.める さ.ます … lạnh, lãnh đạm 
146 労 … lao … ロウ … ろう.する いたわ.る いた.ずき ねぎら つか.れる ねぎら.う … 
lao động, lao lực, công lao 
147 老 … lão … ロウ フ.ケ … お.いる … già, lão luyện 
148 礼 … lễ … レイ ラ … … lễ nghi, lễ nghĩa 
149 例 … lệ … レイ … たと.える … ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ 
150 戻 … lệ … レイ … もど.す もど.る … quay lại

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật