Các từ vai mượn trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Các từ vay mượn(Ngoại lai)

Lời khuyên

-Với các từ như thế này, ý nghĩa có thể bị hiểu sai, thâm chí đừng nghĩ chúng bắt nguồn từ tiếng Anh. Chúng khác nhau như thế nào? Nếu bạn được mời cho “mo-ningu baikugu”,  Bạn sẽ đi dùng bữa ăn sáng với nhiều món, chứ không phải đi xe đạp buổi sáng~

Sau đây là thêm một sô từ được vay mươn. (ý nghĩa trong dấu ngoặc đơn cho bạn thấy nguồn gốc). Hãy chấp nhận chúng, nhưng nhớ các lời khuyên mà mình đã viết cho các bạn ở trên khi các bạn vừa xem.

 Học tiếng Nhật Bản

16:15:48, 21-11-2014
4629 Lượt xem