Câu chào buổi sáng “Ohayoo Gozai masu”.( おはよう ございます )

おはよう – Ohayoo (chào buổi sáng) dùng trong các mối quan hệ thân mật.

おっす – Ossu (chào buổi sáng) dùng trong các mối quan hệ rất rất thân mật, con trai dùng.

 Dùng khi

Chú ý

Ví dụ: A,B là bạn và cùng tuổi.

 

Học tiếng Nhật Bản

23:09:32, 07-10-2014
3216 Lượt xem