Giao tiếp “Một số câu tiếng Nhật thông dụng”

Học tiếng Nhật – Từ vựng giao tiếp “ Một số câu tiếng Nhật thông dụng”

 

1. Giới thiệu.

2. Cảm ơn

3. Xin lỗi.

4. Chúc mừng.

 

Hỗ trợ học Hán tự

12420 Lượt xem