[Học tiếng Nhật] – Hội thoại trong lớp học về bài kiểm tra

Học tiếng Nhật Bản – Hội thoại giao tiếp Bài kiểm tra trong lớp học

Kanji

Kana

Tiếng Việt: 

Từ vựng:

 

 

 Hỗ trợ học Hán Tự

09:48:20, 15-12-2014
2860 Lượt xem