[Học tiếng Nhật] – Nối câu

Nối câu nghĩa là nối các ý bằng “Vて / Nで” hay “V(ます)/ Nであり”.

 Cách dịch nối câu tiếng Nhật: “VÀ”

 Hỗ trợ học Hán tự

15:06:18, 11-09-2014
15143 Lượt xem