Lịch khai giảng tháng 09

TIẾNG NHẬT TỔNG QUÁT
TRÌNH ĐỘ LỚP HỌC GIÁO TRÌNH THỜI GIAN HỌC
(90 phút/buổi)
HỌC PHÍ (VNĐ) LỊCH HỌC
SÁNG CHIỀU TỐI
N5 Sơ cấp 1
(22/09/14)
Minnanihongo I 

(Bài 1 – 5)

15 500,000 Đủ học viên Đủ học viên
Sơ cấp 2
(22/09/14)
Minnanihongo I 

(Bài 6 – 15)

20 900,000 Đủ học viên Đủ học viên 
Sơ cấp 3
(23/09/14)
Minnanihongo I 

(Bài 16 – 25)

20 950,000 Đủ học viên
N4 Trung cấp 1
(23/09/14)
Minnanihongo II 

(Bài 26 – 35)

20 1,000,000 Đủ học viên
Trung cấp 2
(22/09/14)
Minnanihongo II 

(Bài 36 – 45)

20 1,000,000 Đủ học viên Đủ học viên
Trung cấp 3
(22/09/14)
Minnanihongo II 

(Bài 46 – 50)

20 1,000,000 Đủ học viên Đủ học viên
N3 Cao cấp 1
(23/09/14)
Dạy Tiếng Nhật Bản 20 1,200,000 Đủ học viên
Cao cấp 2
(23/09/14)
Dạy Tiếng Nhật Bản 20 1,200,000 Đủ học viên
N2
(22/09/2014 )
Dạy Tiếng Nhật Bản 20 1,500,000 Đủ học viên
N1
(22/09/2014 )
Dạy Tiếng Nhật Bản 20 1,700,000 Đủ học viên
TIẾNG NHẬT ĐẶC BIỆT
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ
(23/09/14)
20 1,000,000 Đủ học viên
Lớp dạy “Hán tự đặc biệt” 1850 chữ
(23/09/14)
40 2,000,000 Đủ học viên
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Du học tại Nhật 20 1,500,000 Đủ học viên
Lớp lấy lại căn bản cho các bạn Tu nghiệp sinh 20 1,500,000 Đủ học viên
Lớp giao tiếp trực tiếp với người Nhật 30 3,000,000 Đủ học viên
Lớp gia sư theo yêu cầu 250,000/buổi
17:50:35, 23-09-2014
3140 Lượt xem