Lớp Hội thoại Kaiwa Miễn phí

Nhóm Kaiwa Miễn phí bằng Skype 

Chào tất cả các bạn từ N1~N5

Với mong muốn tham gia lớp nhóm Hội thoại (Kaiwa)

thì hãy đăng ký tại Nick Skype: DayTiengNhatBan 

Các Bạn tham gia Đàm thoại một cách tự nhiên và hỗ trợ nhau rất nhiệt tình.

 

Untitled

22:57:18, 20-01-2015
13744 Lượt xem