Một số câu đàm thoại khi gọi điện thoại

Học tiếng Nhật Bản – Một số câu đàm thoại khi gọi điện thoại

 

Học tiếng Nhật Bản

14:53:33, 12-12-2014
6840 Lượt xem