[Ngữ pháp tiếng Nhât] – Mẫu câu “thể hiện tình trạng khó khăn”

Học tiếng Nhật – Ngữ pháp tiếng Nhật “Những mẫu ngữ pháp thể hiện tình trạng khó khăn”

Học cách sử dụng các mẫu câu:

~(より)ほか(は)ない/~ほかしかたがない

意味

~する以外に方法がない Chả có cách nào khác là ~ 接続 [動-辞書形]+ほかない

~向きだ/~向きに/~向きの
意味

~にちょうどいい・~に適している Vừa đẹp với ~, thích hợp với~ 接続 [名]+向きだ

~向けだ/~向けに/~向けの
意味

~に適するように特に作った Để thích hợp với ~ mà đã đặc biệt tạo ra. 接続 [名]+向けだ

~もの(です)か
意味

決して~ない (強い否定の意味を表す。) Quyết không ~ (Ý phủ định mạnh) 接続 名詞修飾型+ものか (ただし[名-の]は[名-な]になる)

注意

話し言葉や親(した)しい人の間では、[~もんか][~もんですか]が使われる。

 Học tiếng Nhật Bản

14:52:17, 31-12-2014
3748 Lượt xem