Những câu chào hỏi tiếng Nhật đơn giản

Học tiếng Nhật Bản – Những câu chào hỏi đơn giản trong tiếng Nhật

 

Một số câu chào hàng ngày

Một số câu thường được sử dụng trong lớp học:

 

Học tiếng Nhật Bản

17:04:34, 23-11-2014
1787 Lượt xem